Search form

San Mateo 10:10

10Xicachjuun changa, xicachjuun ngu xúta tsjian, hacuaha xicachjuun ngu xúta chuxinxtë o sá ngu bastón ta, xuta xi sahmi me xá ne, tsëhë xá jan sacu rë me gastu rë me.