Search form

San Mateo 10:16

Cjuañihi xi cuatjun cuma

16’Ngahan titsingátju nuju ngayun xuta jeya xi cuangun ngajñi rë xuta hnga cacun sacuaha cjue ngu chu tsánga ngajñi rë chu cjan rë. Vëhë xi meje rë xi ndaja quicuntacun sacuaha quicuncacun chu yë, peru hacuiin tsavi yun sacuaha tsajin tsavi chu paloma.