Search form

San Mateo 10:25

25Catamangucacun cha tsëhë xi cuechú nixtin xi tangun cuenguichji rë cha cojo maestru rë cha o tangun cuenguichji rë hndixahan cojo nai rë. Ha chuva vëhë ni cuatjun ta sá xi choho cuichja xuta nai rë ndihya ne, ngu xitsehen me, hitsë sa choho cuichja me tsëhë xuta rë nai rë ndihya jan.