Search form

San Mateo 10:8

8Nihñu xi cuma ndaja xuta hmu rë, nicuyun cjuahñu rë nima, nihñu xi cuma ndaja xuta xi yaha chuxin rë me chihin vitaha, hacuaha naxunxun xitsehen. Ngahñu xi meje nuju xi cuatjin nihñu ne, tu cuatjo ni sacu nuju, vëhë xi hacuaha tu cuatjo ni tuhun ngahñu jan.