Search form

San Mateo 11:22

22Vëhë xi hya xi tsichuva Nina yëjë xuta tsëhë jyë́ rë me ne, xuta nandya Tiro cojo xuta nandya Sidón ne, hitsë sa chuva castigu cuatju me cumá xi cumá nuju ngayun xuta nandya Corazín cojo ngayun xuta nandya Betsaida.