Search form

San Mateo 13:33

Ejemplu tsëhë san rë pan

33Cavuya cachja nga Jesús cuitjin:

―‍Gubiernu xi sahmi Nina ne, hacuaha tangun sahmi sacuaha san rë pan xi visecjan ngu chjuun ngajñi rë jyan chuva rë nahyu rë pan cojo sa xi sahmixa ngajñi rë yëjë ni nahyu cjín jan.