Search form

San Mateo 13:44

Ejemplu tsëhë tujún xi caseyanijihma

44’Xuta xi meje cuisehen gubiernu xi sahmi Nina ne, hacuaha tangun me sacuaha ngu cha xi casacu rë cha ngu cahndë́ hiscan xi caseyanijihma tujún cjín. Hane hya xi camá ne, cavetsa nga cha tujún jan, sehe quiji cha cojo cjuasua ne, caviteña cha yëjë xi tjin rë cha sehe cavechutaha cha chji rë xáhva jan.