Search form

San Mateo 13:47

Ejemplu tsëhë changa rë chu ti

47’Hacuaha gubiernu xi sahmi Nina ne, cumá sacuaha ngu changa jyë xi catsingatjeya xuta ndachacun. Hane hya xi camá ne, ngajan cahntsua changa jan camá tangun yëjë xcusun chu ti.