Search form

San Mateo 17

Cavindeya xcusun rë Jesucristu

1Hya xi camá cavatju jyun nixtin ne, quijixin Jesús quijicojo me Pedru cojo Jacobo cojo Juan, hntsë Jacobo, quijiniji me ngu naxi hnga. 2Ngajan camá xi cavëë me xi cavindeya xcusun rë Jesús: Xcun me ne, camaseti sacuaha seti tsuhi, hacuaha tsjian rë me ne, jemu tu tyava camahani camá sacuaha hasen rë ndihi. 3Hacuaha ngajan cavëë me xi cafehetsejen nima profeta Moisés cojo profeta Elías, me xi caviyuju hatsëë nixtin ne, tivisiajmi me cojo Jesús.

4Sehe cachja Pedru cojo Jesús cuitjin:

―‍Nai, tu ma rë xi nguehe nechin ne, sá xi meje nuju ne, sahme jyan puestu; ngu cuma tsujun ne, ngu cuma tsëhë Moisés, hane cojo ngu cuma tsëhë Elías. ―‍Cuatjin cachja me.

5Hane hora xi tichja Pedru ne, canduva ngu yufí xi seti tsejen casahmi tjahnguen rë tsëhë me, hane canuhya rë ngujo cjua xi cavetju ngajñi yufí jan xi cachja cuitjin:

―‍Cha vihi xi Quihndi naha cha xi jemu hmu cacún. Jemu ndama ná ngatsë rë cha. Tinuhyun cjua xi chja cha.

6Hya xi cahndë xuta rë me cjua jan ne, caticaxcun me. Hane jemu catsacjun camahani me camá. 7Ngajan xi cafehe Jesús cavetahatsja me me, hane cuitjin cachja me:

―‍Tisatjunhngun. Xicarcuun. ―‍Cuatjin cachja me.

8Hane xi cavutsejenniji me ngajan ne, ndastu yo siu ta suva ni Jesús tacun me.

9Xi tu tivijne me tsëhë rcu naxi jan cojo xuta ladu rë me xi quijicojo me jan ne, ngajan xi cachja me cojo me ta tsajin yo xi cuichja me cojo xcusun xi cavëë me. Xi cuatju cueya Quihndi rë Xuta Jain, sehe cuya nga me cjuahñu ne, hya cuichja me.

10Ngajan xi cavinenguise me cojo Jesús cuitjin:

―‍¿Mé má cuatjin chja maestru tsëhë ley xi titjun Elías cuinduva me, sehe cuinduva Mesías?

11Ngajan cafayangui Jesús cuitjin:

―‍Quixi xi Elías cuinduva me titjun ta me vëhë cuiyujuchihin me yëjë ni xcusun. 12Peru cuichjá cojo nuju ta ha canduva me, peru xuta ne, hvíin me xi hacui me, hane choho casahmi xuta cojo me hacutjin meje rë xahasen rë me. Hane hacuanitjin sahmi me xi cuátju cjuañihi Quihndi rë Xuta Jain.

13Ngajan xi camachaya rë xuta rë me ta tichja me tsëhë Juan Vitenda xuta hya xi chja me Elías.

Jesucristu ne, casahmi me xi camandaja cha xi faha rë chajan

14Hane xi quiji me ne cavechutaha me xutacjín ne, ngajan cafehetjengui rë me ngu xihin, cavixcuhnchitaha cha Jesús cachja cha cuitjin:

15―‍Nai. ¡Catamayuma nuju cha lihndi naha ta, jemu faha rë cha chajan hane jemu choho sahmi cojo cha. Jiya hora ne, finenguiya cha ngajñi ndacahi, hane jiya hora nga ne, viticjaya cha ngajñi nandan. 16Cëjëcojo cha xcun xuta ladu nuju xi tsirqui me cha peru camaji casahmi me.

17Sehe ngajan xi Jesús ne, cuitjin cafayangui me:

―‍Ngayujun ni ne, xuta xi macjaain rë ngayun hacuaha xuta xi cavetjuxin tsëhë ndiya ndajyihi ngayun. ¿Há jyë sa xi cuitejña cojo nuju? ¿Há jyë sa nixtin xi scaa ná cojo nuju? Nduvuncujun cha nguehe. ―‍Cuatjin cachja me.

18Hya xi camá ne, cachjataha Jesús xitsehen xi hincha xahasen rë cha, hane cavetjuxin xitsehen jan, hane hora hya ne, camandaja cha.

19Hya xi camá ne, xi cafehe xuta ladu rë Jesús cavinenguise me me cuitjin:

―‍¿Mé má ngayin ne xi camaji canaxinxin xitsehen jan tsëhë xahasen rë cha vë?

20Ngajan xi cachja Jesús cojo me ta:

―‍Camaji ta hacuiin ndaja macjain nuju. Ta cuichjá quixë cojo nuju ta sá xi mangutacún cojo ná ndastu hitsë ne, hacuaha cuma cuinújun cojo naxi vihi: “Catjixin, catjin catisecun ngajan tavëhë.” Hane cuihndë tsujun. Hisca sá xi mangutacún cojo ná ndastu hitsë ne, tsajin me xi cumaji nihñu. 21Peru sacuaha xitsehen xi cuacun vë ne, meje rë xi titjun chjahyan rë Nina hacuaha cuinechan xun rë me, cojo sa xi cuma naxexeen.

Cachja nga Jesús xi tsiquehen xuta me

22Nixtin xi caviyuju Jesús cojo xuta ladu rë me ngajan distritu Galilea ne, cachja Jesús cojo me ngu nixtin cuitjin:

―‍Ngahan xi Quihndi rë Xuta Jain ngahan ne, hatuxa tjin xi cuma ngahan entregadu tsja xuta 23xi tsiquehen ná me. Peru xi cjuë xi jyan nixtin ne, cuya nga cjuahñu.

Hane xi cahndë me cjua jan ne, jemu cafaha me cjuachoho.

Jesucristu ne, cavechjitje me tujúnsa tsëhë yungun

24Hya xi cafehe me nandya Capernaum, cafehe xuta xi faha me tujúnsa rë yungun, camatiña me tsëhë Pedru cachja me cojo me cuitjin:

―‍Maestru nuju ne, ¿há vechjitje me tujúnsa rë yungun?

25Ngajan cafayangui Pedru cuitjin:

―‍Juun, vechjitje me.

Hya xi camá ne, xi cavisehen Pedru ndihya ne, peru chajasa xi cuichja me ne, ngajan xi cachja Jesús cojo me cuitjin:

―‍Simón, ¿mé nújun? Sacuaha me xi matitjun tsëhë nandya ngasunhndë ne, ¿yo vitexa me xi satë rë xi cuechjitje tujúnsa? ¿Há quihndi rë me? ¿Há xutaxín?

26Ngajan xi cachja Pedru cuitjin:

―‍Xutaxín cuechji me.

Cachja nga Jesús cuitjin:

―‍Sá xi cuatjin ne, quihndi rë me xi matitjun jan ne, ha cavatjuhnga tsëhë. 27Quixi vë, peru cojo sa hacuiin ngatsë rë vëhë cumacjan rë me o maxti rë me cojo naja ne, tangun laguna ne, chandunyun tsitin ngajñi nandan ne, hane hya xi faha tsitin ngu ti ne, chu xi tjun faha rë ne, chjuhun chu nuxuhun hntsua chu hane ngajan cahntsua hntsua chu jan ne, sacú tujún xi stetaha cuechjun tujúnsa xi satë ná cojo xi satë nuju.