Search form

San Mateo 18:12

12¿Mé xi nújun? Cuejñaa ne xi ngu xihin tjin rë me ngu cientu chu tsánga. Hane sá xi chajá ngu chu rë me, ¿há hyuun xi cuiyujutaha me chu xi ñujuchan tyjuhun ñuju jan nguijña ne, sehe cjue me cuanguise me ngu chu xi cachajá jan?