Search form

San Mateo 19

Cjuachacun tsëhë xuta xi tsismi xicjin

1Hya xi cajnetaha cachja Jesús cjua vi, sehe cavetju me distritu Galilea ne, cavisehen me distritu Judea ngajan tahndee ndajyë Jordán ladu vetjucaa tsuhi. 2Hacuaha quiji tjengui rë me xutacjín hane casahmi me xi camandaja xuta hmu rë.

3Hya xi camá ne, ngajan cafehe cha tsëhë partidu fariseo ne, quiji cha hiscan tacun Jesús hane tsëhë xi meje cjuahachuva cha me cojo cjua rë me ne, cachja cha cuitjin:

―‍¿Há tsingatihi ley xi ngu xihin ne, tsismi chjuun rë ngatsë rë tu mé ni xcusun xi chuyiin rë me tsëhë?

4Ngajan xi cafayangui me cuitjin:

―‍Ngayun ne, ¿há cachutayuun ta tsëhë xi hisca ntsacu cavetsihin casahmi Nina ngasunhndë ne, casahmi me xi chjuun xi xihin xuta? 5Cachja Nina ta ngatsë rë xi cuatjin casahmi me xuta ne: “Vëhë xi ngu xihin ne, cuejña cha nahmi rë cha, hacuaha cuejña cha naa rë cha, hane cumatangun cha cojo chjuun rë cha sacuaha ngu ni xahasen.” 6Ha quihndë hacuiin jo ta sacuaha xi ngu ni xahasen. Hane tsëhë xi ha Nina cachja me xi cuatjin cuma ngu xahasen me ne, ndajintjin xi xuta ne, tsinguetsuntaha me tsëhë xicjin me. ―‍Cuatjin cachja Jesús.

7Ngajan cavinenguise cha cuitjin:

―‍Sá xi cuatjin ne, ¿mé má casua Moisés cahndë́ xi ngu xihin cuma cuejña cha ngu xujun tsja chjuun rë cha xi ha quihndë mijí rë cha na? Hane xi cuatjin ne, cuma tsismi cha na.

8Sehe ngajan xi Jesús ne, cachja me cojo cha ta:

―‍Ngatsë rë cjuataja rë xahasen nuju ne, vëhë xi Moisés ne casua me cahndë́ xi nismu chjuun nuju, peru hacuiin cuatjin cavitexa Nina ntsacu cavetsihin. 9Cuichjá cojo nuju ta yo xi tsismi chjuun rë handasa ndastu mé cjuatsehen casahmi chjuun jan cojo ngu xihin hacjahi, hane cuixan cojo ngu nga chjuun ne, tjin jyë́ rë me ta tsëhë xi ngatsë rë cjua rë me sahmi chjuun jan cjuatsehen.

10Ngajan xi cachja xuta ladu rë Jesús cuitjin:

―‍Sá xi cuatjin sacuaha xi nújun, ndajintjin tsajan xi cuixan.

11Cachja nga Jesús cuitjin:

―‍Hacuiin yëjë ni xuta ma vijnercu me cjua vi, suva xuta xi Nina casua cahndë́ xi vijnercu me ne, me vëhë vihndë me. 12Tjin xuta xi cumaji cuixan me, sacuaha xihin xi hisca chaja sa catsin me ne, maji matangun me cojo ngu chjuun. Hacuaha tjin yahnga me xi catsixindë xuta me, hacuaha tjin yahnga me xi faain me ngu chjuun ngatsë rë xi sahmixa rë gubiernu xi sahmi Nina. Catjahatsja cjua vi tu yo ni xi cuma cjuahatsja rë.

Catsinchacun Jesucristu nixti

13Hacuaha quijicojo xuta nixti rë me hiscan tacun Jesús xi cuisanetsja me nixti jan hacuaha cjuehya me cjuandaja rë Nina ngatsë rë me. Peru hya xi cavëë xuta ladu rë Jesús xi cuatjin tijima ne, cavatëcja me cjuatacun rë xuta jan.

14Peru Jesús ne, cachja me cojo xuta ladu rë me cuitjin:

―‍Tuhun rë nixti cahndë́ catinduva tjengui ná. Xicanichuun rë cahndë́ ta, tsëhë xi gubiernu xi sahmi Nina ne, má tsëhë nixti xi cuacun vë.

15Hane ngajan cavisanetsja me nixti jan sehe cavetju me tsëhë cahndë́ jan.

Jemu chja cuisehen xuta nchina ladu rë Nina

16Hya xi camá ne, cafehe ngu cha nixti xi cavinenguise cha Jesús cuitjin:

―‍Ngayun Maestro, ¿mé cjuandaja meje rë xi sahme cojo sa xi sacú ná cjuahñu xatsë xcun Nina? ―‍Cuatjin cachja cha.

Ngajan xi cachja Jesús cuitjin:

17―‍¿Mé má noje tsahan xi ndaja ngahan? Ngu ni Nina xi ndaja me. Peru sá xi meje sacú ri cjuahñu xatsë jan, nohye cjua rë ley xi cavitexa Nina.

18Ngajan cafayangui cha cuitjin:

―‍¿Jarë cjua jan?

Hane cachja Jesús ta:

―‍Xicanicuun xuta, xicanihñuu cjuatsehen cojo rë ngu chjuun o cojo rë ngu xihin xi hacuiin tsujun, xicanihñuu cjuachëjë, xicanujuun cjuandesu tsëhë xuta, 19chjuhunrcun nahmi nuju hacuaha chjuhunrcun na nuju. Hacuaha nihñu hmutacun xingun sacuaha hmutacun suva yojo nuju.

20Ngajan cachja cha nixti jan ta:

―‍Yëjë ni cjua vëhë ne, ha cáhndë tsëhë hisca cjualihndi naha. ¿Mé sa meje rë xi sahme? ―‍Cuatjin cachja cha.

21Ngajan cafayangui Jesús cuitjin:

―‍Tjin sa ngu cjua sehe cuma chihin yëjë ni: yëjë ni xcusun xi tjin ri ne, titeñi, hane sehe tichecje tujún rë ngajñi rë xuta yuma. Hane xi cuatjin nihñi ne, jemu jyë cjuanchina sacú ri ngajan ngahnga. Hane xi cjuë cuichecje tujún vëhë ne, sehe ndove tisecue ná.

22Peru xi cahndë cha nixti cjua xi cachja Jesús ne, jemu va camá cacun cha hane quiji cha, tsëhë xi jemu nchina camahani cha.

23Hya xi camá quiji cha ne, cachja Jesús cojo xuta ladu rë me cuitjin:

―‍Cuichjá quixë cojo nuju ta jemu chja xi ngu xuta xi tjin rë me cjuanchina cuisehen me hiscan sahmi Nina gubiernu. 24Hisca cuichjá nga xi hitsë sa chjaain cuatju ngu chu camellu ngojo rë ngu níndu xi cuma rë xi cuisehen ngu xuta nchina hiscan sahmi Nina gubiernu.

25Ngajan xi xuta ladu rë me ne jemu quijircun rë me cjua rë me tsëhë xi cachja me tsëhë xuta nchina hane cavinenguise me Jesús cuitjin:

―‍Sá cuatjin ne, ¿yo xi cuma cuetjutje ni?

26Ngajan xi Jesús ne, cavutsejen me hiscan siu xuta jan ne, cachja me cojo me cuitjin:

―‍Xuta ne, maji sahmi me; peru yëjë ni xi maji sahmi xuta ne, Nina ne, hatuxa ma sahmi me.

27Sehe cachja Pedru cojo me cuitjin:

―‍Chutsujun ni. Ngayin ne, ha canismitacuin yëjë ni xcusun xi tjin niji, hane tivisecuin nuju. Hindë ne, ¿mé sacu niji?

28Sehe cachja Jesús cuitjin:

―‍Cuichjá cojo nuju cjuaquixi ta hya xi cuechu nixtin xi cumá xatsë yëjë ni ne, nixtin xi cuejña Quihndi rë Xuta Jain xcun silla xi sahmi me gubiernu ne, ngayun xi tejó ne, ngayun xi cavisuhun ladu naha hacuaha cuinechun xcun silla nichuvun cjuatacun rë yëjë tejó tjë naja, ngayaan xi tjë rë xutachanga naja Israel ngayaan. 29Hacuaha yëjë xuta xi tsismicacun me ndava me, tsismicacun me xicjin me, tsismicacun me xutacha rë me, tsismicacun me quihndi rë me, tsismicacun me nangui rë xitjë rë me, ngatsë naha; sacú rë me ngu cientu sa quisun tsëhë hane hacuaha sacú rë me cjuahñu xatsë. 30Peru xuta xi matitjun quihndë ne, jemu cjín me xi cumachjiriin me hya, hane xuta xi hacuiin matitjun quihndë ne, hya ne cumachji rëhë me xi cumatitjun me.