Search form

San Mateo 19:9

9Cuichjá cojo nuju ta yo xi tsismi chjuun rë handasa ndastu mé cjuatsehen casahmi chjuun jan cojo ngu xihin hacjahi, hane cuixan cojo ngu nga chjuun ne, tjin jyë́ rë me ta tsëhë xi ngatsë rë cjua rë me sahmi chjuun jan cjuatsehen.