Search form

San Mateo 2:11

11Hane xi cavisehen cha ndihya hiscan siu me ne, cavëë cha quihndi jan. Hacuaha cavëë cha naa rë me, xi hmí rë María. Sehe quiji cavixcuhnchi cha cafaharcun cha quihndi jan. Hane sehe cavuxaha cha hiscan hincha rë cha cuatjo, hane casua cha oro cojo tyjungunsa cojo tyjungunjne xi hmí rë mira.