Search form

San Mateo 2:16

16Hya xi camachaya rë Herodes xi camá cavindacha cha xi vechu cjuatacun rë jan ne, jercu cama cjan rë me. Hane cavitexa me yo xi tsiquehen rë yëjë ni quihndi xihin xi cjëë cjuë jyan nu, yëjë ni quihndi nandya Belén cojo distritu rë.