Search form

San Mateo 20:10

10Hane xi camachaya rë cha xi tjun casacu rë xá ne, xi má rë cha ne, hitsë sa hnga cumá chji rë cha, peru hacuaha cafahatsja cha ngu denario ni.