Search form

San Mateo 23:17

17’¡Ngarca ni ngayun! ¡Rcá yun! ¿Jarë xi meje rë xi chjaanrcun? ¿Há oro jan? o sá tsajin ne, ¿há yungun xi matitjun? ta, ngatsë rë yungun ne, vëhë xi camanchacun oro xi hincha cahntsua.