Search form

San Mateo 24:27

27sacuaha sahmi hasen ndihichuhún xi ha tu ñahñu sahmi hasen rë jingujyë ni ngahnga, hiscan ladu vetjucaa tsuhi hiscan ladu vetje tsuhi ne, cuatjin ha tu ñahñu scutsejen ná yëjë ni xuta hya xi cuinduvá nga ngahan xi Quihndi rë Xuta jain.