Search form

San Mateo 24:29

Hya xi cuya nduva Quihndi rë Xuta Jain

29’Ngutjen xi camá cavatju cjuañihi jan ne, cuinduva nixtin xi cjuë ndavá rë tsuhi. Hacuaha sá ne, ha quihndë suaain ndavá rë. Hane niñú ne, cuixu tsëhë ngahnga. Hisca ngahñu xi tjin ngahnga ne, cjuiniyaya.