Search form

San Mateo 24:39

39Hacuaha camachayiin rë me hisca xi casesuntë nandá quijicojo rë yëjë ni me jan. Hacuaha cuanitjin ni sahmi xuta hya xi cuinduvá ngahan xi Quihndi rë Xuta Jain ngahan.