Search form

San Mateo 25:20

20Ngajan xi cha xi cafahatsja cha hñu mil tujún ne, yaha cha hñu mil sa. Hane cachja cha cojo me ta: “Tatá, hñu mil catuhun ná, hindë ne, cavesun ná hñu cuatjin sa.”