Search form

San Mateo 26:22

22Ngajan xi jemu choho camá rë cha, cavetsihin cha cachja chuva ngu chuva ngu cha cojo rë me cuitjin:

―‍Nai, ¿há cumácacun xi ngahan sahme?