Search form

San Mateo 26:29

29Hacuaha cuichjá cojo nuju ta quihndë cojo nixtin xi cjuiniji sa ne, ha quihndë cuyaan cuëhë xan rë uva. Cuëhë, peru hisca hya xi cuëhë nga cojo nuju ngajan hiscan sahmi Nina gubiernu.