Search form

San Mateo 3:3

3Cuatjin tsëhë cha Juan vihi, cha vihi xi camahindu tsëhë cha xcun xujun xi chja cjua rë profeta Isaías xi chja cuitjin:

Cuitjin jercu hñu tsiquihndë ngu xuta ngajan hiscan jemu xín tsëhë nandya:

“Tuhun chjinu ndiya xi cuinduva Nina;

hacuaha ninguixun cjuatacun nuju tsëhë me.” Cuatjin cachja me.