Search form

San Mateo 4

Cafahachuva Satanás Jesús xi choho sahmi me

1Hya xi camá ne, Hasen rë Nina ne, quijiniji xu cojo Jesús ngajan ngu xín tsëhë nandya ta ngajan cjuahachuva xitsehen me.

2Hya xi cama ne, Jesús ne, yachan nixtin cojo yachan nixten cajinii me niñu. Hya xi cavatju vëhë ne, jercu camavojo rë me. 3Sehe camatiñataha xu xitsehen xi cjuahachuva rë me. Cachja cojo rë me cuitjin:

―‍Sá xi ngaye jain xi Quihndi rë Nina ngaye ne, tinoje cojo ndyojo vihi ne, catama niñu. ―‍Cuatjin xu cachja xitsehen cojo rë me.

4Peru cuitjin cafayangui me tsëhë xitsehen jan:

―‍Xcun xujun rë Nina ne, cuitjin camahindu: “Hacuiin suvá ngatsë rë niñu xi siu xuta cjuahñu ta hacuaha mameje rë me tsëhë yëjë ni cjua xi catsingatju Nina.”

5Sehe xitsehen jan quijicojo xu rë me nandya Jerusalén, nandya ximinchacun, quijisun xu me rcu cjin yungun xi matitjun 6sehe ngajan xi cachja xu xitsehen:

―‍Sá xi ngaye jain xi Quihndi rë Nina ngaye ne, ningatjin yojo riji tsëhë ndyá ne hisca nangui. Ndaja hye ta tsajin mé cuma ri ta xcun xujun rë Nina ne, cuitjin chja:

Nina ne cuitexa me ángel rë me xi sahmi ri cuidadu.

Cjuahántsa ri,

cojo sa xi ntsacui ne, sacuinhmuaain rë cojo hisca ngu ndyojo.

7Ngajan xi cafayangui xu Jesús tsëhë xitsehen cuitjin:

―‍Hacuaha cuitjin chja xcun xujun rë Nina: “Mijí rë xi chjuhunchuvun Nina nuju.” ―‍Cuatjin xu cachja Jesús.

8Hane ngu ndiya nga quijicojo xitsehen Jesús, quijicojo rë me ngu ndetjún hnga ne, sehe catsingacun xitsehen jan me jingujyë ni nandya tsëhë ngasunhndë cojo yëjë ni cjuanchina xi tjin rë. 9Ngajan xi cachja xitsehen cojo rë me cuitjin:

―‍Suá ri yëjë nandya xi cuacún vë cojo cjuanchina rë. Hatuxa suá ri sa xi cuindove cuiticjexcuin nguehe xi chjehercuin ná.

10Sehe cafayangui Jesús tsëhë xitsehen cuitjin:

―‍Tihinxin Satanás, ta tsëhë xi xcun xujun rë Nina ne, cuitjin camahindu: “Meje rë xi chjuhunrcun Nina naja, hacuaha ngu ni me vëhë xi meje rë xi nihñuchuhun hacutjin xi meje rë me.”

11Xi cuatjin xu cachja Jesús cojo xitsehen jan ne, cavetjuxin tsëhë me. Hane cafehe tjengui ángel me xi cjuahacuenda rë me.

Jesús ne, vetsihin sahmi me xa ngajan distritu Galilea

12Xi camachaya rë Jesús xi jiya Juan Vitenda rë Xuta ndavaya ne, quiji me distritu Galilea. 13Hane cavetjuxin me tsëhë nandya Nasaret, quiji cavejña me nandya Capernaum. Nandya jan ne, tacun tjehen rë ndajyë. Hane nandya jan ne tsëhë xuta tjë rë Zabulón cojo Neftalí. 14Cuatjin cama sehe camachihin cjua xi camahindu xcun xujun xi chja cjua rë profeta Isaías xi chja cuitjin:

15Xuta xi viyuju me nangui rë Zabulón cojo Neftalí,

nangui ngajan ngunda ndajyë Jordán, ngajan tjehen rë ndachacun,

tsëhë distritu Galilea, nangui rë xutaxín.

16Xuta jan xi jñu cjuatacun rë me, cavëë me ngu me xi sacuaha ngu ndihi seti xi sua rë me cjuahasen.

Xuta xi jemu tsavi siu me tsëhë cjuaveya, ndihi jan ne casua rë me hasen rë.

17Nixtin hya ne, Jesús ne, cavetsihin catsujyihiya me cachja me cojo xuta cjua rë Nina. Cuitjin cachja me:

―‍Nindeyun cjuatacun nuju ta tsëhë xi camatiña nixtin xi Nina ne cuitexa me ngasunhndë.

Jesús ne, jindaya me cha xi tjun cumá xuta ladu rë me

18Cama ngu nixtin xi tsujyihiya me ngajan tjehen laguna tsëhë Galilea ne, cavëë me jo me xi hntsë, ngu me xi hmí rë Simón cojo ngu me xi hmí rë Andrés. Titsingatjenya me changa ngajñi ndachacun, tsëhë xi hatuxa xá rë me xi faha me chu ti. 19Hane Jesús ne, cachja me cojo me cuitjin:

―‍Nduvun cuanguen cojo ná. Hane cuicuyá nuju xi cuangun nuvun xuta xi cuisehen me ladu naha ngojo rë xi nuvun chu ti. ―‍Cuatjin cachja me.

20Hane hora vëhë ni caviyuju me changa jan, hane cavetju me quiji me cojo Jesús.

21Hitsë sa nguvan ne, cavëë Jesús jo cha xi hacuaha hntsë: Jacobo cojo Juan, cha quihndi rë Zebedeo. Hincha cha cahntsua barcu cojo nahmi rë cha, ngajan tifuyataha cha changa rë cha. Hacuaha cajindaya Jesús cha xi cjuecojo me cha. 22Sehe caviyuju cha barcu jan, hane cavejña cha nahmi rë cha quiji cha cojo Jesús.

23Hane Jesús ne, catsujyihiya me yëjë ni ladu tsëhë distritu Galilea. Xi cavisehen me yungun ne, cavicuya me xuta, cachja me cojo xuta cjuandajyihi tsëhë gubiernu xi sahmi Nina. Hacuaha catsirqui me xuta hmu rë; camandaja xuta tsëhë yëjë ni chíhin cojo tsëhë yëjë ni cjuahmu rë me. 24Hane cavitsojo cjua tsëhë cjuarcun xi casahmi Jesús. Cavitsojo cjua jan hisca yëjë nangui xi hmí rë Siria. Hane xuta ne, cafehetjengui me Jesús yaha me xuta hmu rë tsëhë yëjë xcusun chíhin hane catsirqui me. Hacuaha catsirqui me xuta xi hincha xitsehen cahntsua xahasen rë me cojo xuta xi má rë me chajan cojo xuta xi cahme yojo rë. 25Hane quijitjengui xutacjín jan Jesús ne, xuta tsëhë cahndë́ xi cuicun vi: tsëhë të nandya xi tsëhë Decápolis, cojo nandya Jerusalén, cojo yahnga sa xuta tsëhë distritu Judea, cojo xuta tsëhë nangui ngunda tsëhë ndajyë Jordán.