Search form

San Mateo 4:9

9Ngajan xi cachja xitsehen cojo rë me cuitjin:

―‍Suá ri yëjë nandya xi cuacún vë cojo cjuanchina rë. Hatuxa suá ri sa xi cuindove cuiticjexcuin nguehe xi chjehercuin ná.