Search form

San Mateo 5

Xuta xi ndaja tsëhë cojo xuta xi hmu tsëhë

1Hya xi cavutsejen Jesús xi camatangun xutacjín jan ne, quijiniji me ngu ndetjun, hane xi cavéjña Jesús ne, casahmitiña xuta tsëhë Jesús. 2Sehe cavetsihin cavicuya me xuta jan cuitjin:

3―‍Jemu ndaja tsëhë me xi machaya rë me xi tsichaja sa rë cjuatacun rë me xcun Nina matsejen ta satë rë me gubiernu xi sahmi Nina.

4’Jemu ndaja tsëhë me xi jihndava me tsëhë cjuachoho matsejen ta Nina sua rë me cjuetacun.

5’Jemu ndaja tsëhë xuta jeya, xuta xi hacuiin xta me matsejen ta, cjuahatsja me nangui xi sua Nina.

6’Jemu ndaja tsëhë me xi sacuaha sahmi yahnga xuta xi vojo rë xi fi tjengui rë comida, cuanitjin tjengui me xcusun xi cuma tyjahi cjuatacun rë me xcun Nina matsejen ta, cuechu nixtin xi cuiyujuchihin cjuatacun rë me.

7’Jemu ndaja tsëhë me xi tjin rë cjuayumatacun cojo xuta, ta hacuaha cjuahatsja me cjuayumatacun tsëhë Nina.

8’Jemu ndaja tsëhë me xi tjin ngu cjuatacun tyjahi cahntsua xahasen rë me matsejen ta, scuëë me Nina.

9’Jemu ndaja tsëhë me xi tsinguejyu rë xuta xi chohovëë xicjin me matsejen ta, me vëhë jan ne, cuichja Nina xi quihndi rë me.

10’Jemu ndaja tsëhë me hya xi tsujyihiya tjengui xuta me cojo cjuahngatacun ngatsë rë xi tjin rë me ngu cjuatacun cojo Nina matsejen, ta satë rë me gubiernu xi sahmi Nina.

11’Jemu ndaja tsujun ngayun ne sá xi ngatsë naha choho cuichja xuta tsujun o sá xi tsujyihiya tjengui nuju xuta cojo cjuahngatacun o sá xi cojo cjuandesu tsicanijijyë me ngayun. 12Nixtin hya ne, jemu catama sua rë xahasen nuju ngatsë rë cjuañihi vë ta jemu jyë ngu cjuandaja xi tacunya nuju ngajan ngahnga. Cuanitjin ni choho casahmi xutachanga naja cojo profeta rë Nina xi caviyuju hatsëë nixtin.

Xuta ne, meje rë xi sahmi me sacuaha naxa

13’Ngayun, tjin hacutjin machji rëhë ngayun ngajñi rë xuta sacuaha sahmi naxa xi sahmi xtya rë ngu xichine. Ta sá xi naxa cjuë xtya rë ne, tsajin sa ngu xcusun xi cuma sahmi xtya rë. Hane sá xi cjuë xtya rë ne, tsajin me machji rëhë ta, scandi ni xuta, ngajan ni sune me.

Má naja ndihi rë ngasunhndë

14’Cuanitjin ne, tjin hacutjin machji rëhë ngayun ngajñi rë xuta sacuaha machji rëhë ngu ndihi xi sua hasen rë. Ta sá xi ndetjun tacun nandya matsejen ne, hatuxa tsejen; tsajin me xi cuatsa rë. 15Cuanitjin ne, hacuaha tsajin ngu xuta xi ha xcun xi ha cavetaha rë me ngu ndihi ne, sehe cjuaha me cueyahma me ngahma rë ngu caxa. Hatuxa cjuaha me cuejñatsejen me cahndë́ rë cojo sa xi xuta xi siu me hiscan xi seti ndihi jan ne, cuechu hasen rë. 16Hacuanitjin chuva vëhë, meje rë xi nihñu cjuandaja xi scuëë xuta xcusun xi nihñu hane ngatsë rë xcusun jan ne, sahmi jyë me sahmi hnga me Nahmi nuju xi tacun me ngahnga.

Cjua xi cachja Jesús tsëhë ley rë xuta tjë rë Israel

17’Xi caningatuuntacuun matsejen xi nduvá tsinguétsun ngahñu rë ley xi catsihindu xutachanga naja Moisés o cjua xi cachja profeta. Cahndë́ rë xi tsinguétsun ne, sahmechihin cjua jan. 18Hatuxa cuichjá cojo nuju cjuaquixi ta hya xi tacun cuaha ngahnga ne tacun cuaha ngasunhndë ne, cumaji chjahanxin rë cjua rë ley jan cojo yëjë ni letra rë ta, cuejña cuaha hiscan cumachihin cjua rë. 19Vëhë xi tu yo ni xi sahmicuendaain tsëhë hisca ngu rquí cjua rë, hane sá cuinchangui me yahnga xuta xi cuanitjin sahmi me, chuva cuengui chji rë me hya xi sahmi Nina gubiernu. Peru tu yo ni me xi cjuahacuenda me hacuaha tsingacun me xuta xi cjuahacuenda me ley jan, me vëhë cuma titjun me hya xi sahmi Nina gubiernu. 20Nguehe cuichjá cojo nuju ngayun ta meje rë xi hitsë sa tyjahi cjuatacun nuju xi cumá rë cjuatacun rë xuta xi vicuya me ley o sá xi xuta partidu fariseo, ta sá tsajin ne, satiin nuju gubiernu xi sahmi Nina.

Cjua xi cavicuya Jesús tsëhë xuta xi hngacacun

21’Ha hyun cjua xi cafaha xuta hatsëë nixtin xi chja xi canicuun xingun hacuaha chja xi yo xi tsiquehen xicjin matsejen ne, cjue me xcun juez xi tsichuva me jyë́ rë me. 22Peru cuichjá cojo nuju xi hisca yo xi macjan rë cojo xicjin ne, satë rë xi tsichuva me. Hane yo xi chjataha xicjin ne, cjue xcun juez xi matitjun. Cuanitjin yo me xi cuichja tsëhë xuta: “Ngarca ngayun”, cuechji me tsëhë jyë́ rë me ngajan xcun ndihi xi tsajin nixtin coho.

23’Ngatsë rë vihi, sá xi hora xi vejñu chjë nuju ngasunscun ne, sá xi tu ñahñu ni vitsjen nuju xi choho canihñu cojo xingun 24ngajan catejñavasen chjë nuju, titjun cuangun tjengun xingun, hane chjayun rë me cjuaninchataha hane xi camandaja yun cojo me, sehe cuyun cuejñu chjë nuju jan.

25’Sá ndiya tivangun cojo xuta xi meje cuinchajyë nuju xcun xutaxa rë ne, meje rë xi cuisiajmuchuhun cojo me, cojo sa xi ngajñi nuju cuma chihin ta sá tsajin ne, cjuecojo nuju me xcun juez. Hane juez matsejen ne, squindaya me mayu sehe sahmi nuju me entregadu, hane cjue cueya nuju me ndavaya. 26Ta cuichjá cojo nuju cjuaquixi ta hatuxa tsajin nixtin xi cuetjun tsëhë ngajan jinguyëjë rë xi cjëë cuechjun yëjë ni tujún xi quitjun.

Cjua xi cavicuya Jesús tsëhë xuta xi sahmi cjuatsehen cojo rë ngu xi hacuiin tsëhë me

27’Ha hyun cjua xi cafaha xuta hatsëë nixtin xi chja cuitjin: “Xicanihñuu cjuatsehen cojo rë ngu chjuun o cojo rë ngu xihin xi hacuiin tsujun.” 28Peru cuichjá cojo nuju xi hisca xi ngu xihin xi vutsejen me ngu chjuun xi macacun me cojo na, ngajñi cjuatacun rë me ne, ha casahmi me cjuatsehen cojo ran.

29’Hindë sá xi cjuatacun nuju meje rë xi nihñu ngu jyë́ tsëhë xcusun xi chutsujun cojo tuxcuun ladu quixi, hitsë sa ndaja tsujun sá xi chjuhunxun tuxcuun jan chandunxun cojo sa xi hacuiin tsitsehen nuju, ta hitsë sa vengui chji rëhë xi ma chaja nuju ngu rquí yojo nuju hane hacuiin xi cuangun jingu hiscan xi má hasen rë nima castigu. 30Cuanitjin ne, sá xi cjuatacun nuju meje rë xi nihñu ngu jyë́ cojo ntsun quixi ne, hitsë sa venguichji rëhë xi chandunxun ntsun jan ta hitsë sa ndaja tsujun xi machaja ngu rquí yojo nuju tsëhë xi cuangun jingu hiscan xi má hasen rë nima castigu.

Jyë́ rë xuta xi tsismi xicjin me sehe cuixan cojo jingu sa

31’Hacuaha cafaha xuta hatsëë nixtin cjua xi chja cuitjin: “Ngu cha xi tsismi chjuun rë ne catejña cha ngu xujun tsja chjuun jan xi ha quihndë mijí rë cha na.” 32Peru nguehe cuichjá cojo nuju ta yo xi tsismi chjuun rë handasa ndastu mé cjuatsehen casahmi chjuun jan cojo ngu xihin xi hacjahi, hacuaha tjin rë me jyë́ ta sehe ngatsë rë xi catsismi me na ne sahmi chjuun jan cjuatsehen. Hacuaha yo xi cuixan cojo chjuun jan ne, tangun jyë́ rë cojo ngu xi sahmi cjuatsehen cojo ngu chjuun xi hacuiin chjuun rë.

Hacutjin meje rë xi sua cjuaquixi naja

33’Hacuaha hyun cjua xi cafaha xuta hatsëë nixtin xi chja cuitjin: Hya xi cuinújun: “Vëë Nina”, hatuxa sahmi ngujyë xi nihñuchuhun cjua xi canújun. 34Peru nguehe cuichjá cojo nuju ta hora xi cuisiajmu cojo xingun ne, hacuiin cuinújun xi vëë Nina, hacuiin cuinújun xi vëë sa jingu sa quihndi ngasunhndë. Cuinujuun xi vëë ngahnga ta ngahnga ne, tacun Nina xi vitexa me. 35Hacuaha cuinujuun xi vëë ngasunhndë ta ngasunhndë ne, tangun sacuaha ngu yatë hiscan xi tine ntsacu Nina. Cuinujuun xi vëë Jerusalén ta Jerusalén ne, nandya xi tsëhë Nina, Me xi Matitjun. 36Cuinujuun cuitjin: “Sá xi quixiin jain cjua naha ne, catinduva ngu cjuacjintacun xi cuatjun”, ta tsëhë xi ngayun ne, hisca hitsë cumaji cuitexun sá xi cuma jma tsjarcun o sá xi cuma tyjava. 37Hya xi cuisiajmu, sá xi “joho” nújun ne, cuanitjin ni cuitejña; o sá xi “jéya” nújun, hacuaha cuanitjin ni ndatjin ta, sá xi vetjutë visiajmu cjua cjín jan ne, cjua cjín jan ne, nduva tsëhë cjuatsehen.

Meje rë xi nihmutacun xuta xi chohovëë naja

38’Hyun cjua xi cafaha xuta hatsëë xi chja cuitjin: Cha xi cuahaxin tuxcun xicjin ne, hacuaha chjahaxin rë tsëhë cha. Cuanitjin cha xi cuahaxin nehñu xicjin ne, hacuaha cuanitjin ni chjahaxin rë nehñu cha. 39Peru nguehe cuichjá cojo nuju ta, canicuyuun cjuatsehen. Sá xi tjin yo xi vanguihmu nuju, yo xi vajaya ngu ladu tsa nuju matsejen ne, nicuyun sa ngu ladu catajaya. 40Cuanitjin ne, sá xi tjin yo xi cjuecojo nuju xcun juez xi fahataha chingá nuju matsejen ne, hacuaha tuhun rë me cojo yëjë ni tsjian hasu nuju. 41Cuanitjin ne sá xi ngu xuta ne, sahmi nuju me ngujyë xi chanuju chaha rë me ngu kilómetro, cahndë́ rë ngu ni, tanguncujun jo kilómetro. 42Yëjë ni xuta xi fehya nuju me mé xi machaja rë me matsejen ne, tuhun rë me. Hane sá xi scuxetaha nuju me, tuhun rë me.

43’Hyun cjua xi cafaha xuta hatsëë nixtin xi chja cuitjin: “Nihmutacún xuta xi siutahndee nuju; choho hyun xuta xi má condra nuju.” 44Peru cuichjá cojo nuju ta, hacuaha nihmutacún xuta xi má condra nuju; ndaja nihñu cojo xuta xi choho vëë nuju me. Nújunyumuntuhun rë xuta xi tsujyihiya tjengui nuju me cojo cjuahngatacun. 45Sá xi cuatjin nihñu ne, cumatsejen xi chjayunngun sacuaha sahmi Nahmi nuju xi tacun ngahnga ta, Nina ne, sahmi me xi ngu chihin ni vetjucaa tsuhi xi casahmi me hane vechu hasen rë hiscan siu xuta tsehen hacuaha hiscan siu xuta ndaja. Hacuaha sahmi me xi vaha tsi xcun jnu rë xuta xi tjin xi cun rë me, hane hacuaha xcun jnu rë xuta xi tsajin xi cun rë me xcun Nina. 46Tsajin yo xi sua chjí nuju tsëhë xi hmutacún xuta xi hmucacun nuju me matsejen, tsëhë xi hacuaha hisca cha faha tujúnsa (xi jemu vaxë cha tujún) matsejen ne, hmucacun cha xuta xi hmucacun rë cha. 47Hacuanitjin ne, sá xi suvun cuinújun nina cojo xuta nuju ne, ¿há hitsë sa ndaja yun xi cuma rë yahnga xuta? ¡Jéya! Hisca xuta xi macjaain rë me Nina ne, tjin rë me xcusun ndaja vë. 48Vëhë xi mameje rë xi tangun cojo ngasunhndë nuju cojo ngu xcusun xi tyjahi chichihin ni, cumatangun xcusun nuju cojo xcusun rë Nina xi tyjahi chichihin cjuatacun rë me.