Search form

San Mateo 5:18

18Hatuxa cuichjá cojo nuju cjuaquixi ta hya xi tacun cuaha ngahnga ne tacun cuaha ngasunhndë ne, cumaji chjahanxin rë cjua rë ley jan cojo yëjë ni letra rë ta, cuejña cuaha hiscan cumachihin cjua rë.