Search form

San Mateo 5:29

29’Hindë sá xi cjuatacun nuju meje rë xi nihñu ngu jyë́ tsëhë xcusun xi chutsujun cojo tuxcuun ladu quixi, hitsë sa ndaja tsujun sá xi chjuhunxun tuxcuun jan chandunxun cojo sa xi hacuiin tsitsehen nuju, ta hitsë sa vengui chji rëhë xi ma chaja nuju ngu rquí yojo nuju hane hacuiin xi cuangun jingu hiscan xi má hasen rë nima castigu.