Search form

San Mateo 5:38

Meje rë xi nihmutacun xuta xi chohovëë naja

38’Hyun cjua xi cafaha xuta hatsëë xi chja cuitjin: Cha xi cuahaxin tuxcun xicjin ne, hacuaha chjahaxin rë tsëhë cha. Cuanitjin cha xi cuahaxin nehñu xicjin ne, hacuaha cuanitjin ni chjahaxin rë nehñu cha.