Search form

San Mateo 9:28

28Xi cavisehen Jesús ndihya ne, sehe cavechutaha cha rcá me, hane cavinenguise Jesús cha cjua vi:

―‍Xi má nuju, ¿há cuma sahme xcusun xi chjayun?

Cafayangui cha cuitjin:

―‍Macjain niji, Tatá, cuma nihñu.