Search form

San Mateo 9:5

5Xi má nuju, ¿jarë cjua xi hitsë sa tsaviin fi xi cuichjá: há xi “Jyë́ nuju ne, ha camanchataha” o há tsajin ne; há “Tisatjunhngun ne, tujyuhunyun?”