Search form

San Mateo 9:6

6Peru nguehe suá cumachaya nuju ta ngahan xi Quihndi rë Xuta Jain ngahan ne, yahá xá xi tsinchátaha jyë́ rë xuta nguehe ngasunhndë.

Sehe ngajan cachja xu Jesús cojo cha hmu rë jan:

―‍Quihndë ne, ngayun tsan ne, tisatjunhngun chjuhun nijña nuju vë, sehe tjangun ndya nuju.