Search form

Filipenses 1

Cristu má me cjuahñu rë xuta xi macjain rë me

1Ngahan Pablo cojo Timoteo ne, sacuaha mosu hndixahan rë Jesucristu ngayin. Ningatjin nuju ngu nina niji, ngayujun ni xi tsëhë Nina ngayun, hacuaha macjain nuju Jesucristu ndyá nandya Filipos. Hacuaha cojo me xi matitjun tsujun sacuaha obispos hacuaha cojo me xi visecoo rë me ne, ningatjin nina niji tsëhë me. 2Nina Nahmi naja cojo Jesucristu, me xi matitjun tsajan ne, catisua nuju me cjuandaja cjuajeya rë me.

Oracíon xi sahmi Pablo tsëhë xuta xi macjain rë me Nina

3Hya xi tsingátahacacun ngatsë nuju ne, suá nacuechji rë Nina. 4Hya xi féhya rë Nina ngatsë nuju ngayujun ni ne, hatuxa tjin ná cjuasua ta, 5tsëhë xi ngayun ne, cuatjin visecun ná xi cumachaya rë xuta cjua ndajyihi tsëhë Jesucristu. Cuatjin visecun ná hisca hya xi cafëhë tjëngë nuju ne, hisca quihndë. 6Cavetsihin casahmi ndajyihi Nina cjuatacun nuju. Vëhë xi ngahan ne, tjin ngucacun xi cuatjincjin ni sahmi me hisca nixtin xi cuya Jesucristu. 7Hacuaha ndatjin xi cuatjin tsingátahacacun ngatsë nuju ngayujun ni ta, tsëhë xi jemu vinga ná ngayun. Vinga ná ngayun ta, tsëhë xi ngayujun ngarcun ni ne, cojo ngayun tinihñu tsë tsë xa xi casua ná Nina cojo cjuandaja rë me, quihndë xi tejñaya ndavaya nguehe, hora xi tisuá cjuaquixi naha cojo xutaxa rë, xi cjua ndajyihi tsëhë Jesucristu ne, jemu ndaja camahani hacuaha hatuxa cjuaquixi. 8Hisca vëë jain me ta jemu meje cuinduva tjëngë nga nuju ta, tsëhë xi ngahan ne, hmú cacún nuju ngayujun ni sacuatjin hmucacun nuju Jesucristu.

9Féhya rë Nina xi cuma jyë sa cjuahmutacun xi tjin nuju, hacuaha féhya rë me xi cuechutaha sa cjuatacun nuju, 10cojo sa xi cuijnercun jarë xcusun xi ndatjin xi nihñu. Sehe ngajan xi cuma tyjahi xahasen nuju, hacuaha ha cafë jyë́ nuju nixtin xi cuya nga Jesucristu ta, 11tsëhë xi Jesucristu ne, ha casua nuju me cjuandaja xi cuma nihñu hacutjin xi cjuaquixi. Xi cuatjin ne, xuta ne, cjuaharcun me Nina hacuaha jemu ndaja cuichja me tsëhë me.

Cjuasua ne, caa rë fi xcun handasa vatju me cjuañihi

12Meje ná xi cumachaya nuju tsan, ta handasa cuitjin tejñaya ndavaya ne, hacuiin ndajintjin ta xuta ne, hitsë sa tijima chaya rë me cjua ndajyihi tsëhë Jesucristu. 13Hisca yëjë sindadu xi jiyahñu rë ngahan cojo yëjë ni xuta xi yahnga ne, vëë me xi tsëhë xi jemu xuta rë Jesucristu ngahan ne, vëhë xi caveya ná me ndavaya. 14Hacuaha jemu cjín xingueen ne, tsëhë xi camachaya rë me hacutjin vátju quihndë xi tejñaya ndavaya ne, hitsë sa mangucacun me cojo Nina. Hane vëhë xi macjiin cacun me xi chja me cjua rë Nina.

15Quixi ta hacuaha tjin xuta xi sua me machaya rë xuta cjua tsëhë Jesucristu. Peru tsëhë xi sahmi xín cacun me cojo ná, hacuaha mijí rë me xi cjua naha cjuexcun, vëhë xi cojo me chja me. Peru yahnga nga me ne, cuatjin chja me ta, tsëhë xi jemu tjin rë me cjuandaja. 16Cuma cuinújan ne, me xi cuacun tjin rë cjuandaja jan ne, sua me machaya rë xuta cjua tsëhë Jesucristu ngatsë rë cjuahmutacun xi tjin rë me cojo ná, tsëhë xi ha vëë me ta Nina ne, casua ná me xa xi cuichjátë ngatsë rë cjua ndajyihi tsëhë Jesucristu. 17Peru me xi cuacun tjin rë cjuaxintacun jan ne, sua me machaya rë xuta cjua vëhë ngatsë rë xi meje sahmi yehe suvá me yojo rë me. Tsajin rë me ngu cjuatacun xi ndajyihi xi cuatjin chja me. Xi má rë me ne, ngahan ne, xi tejñaya ndavaya nguehe ne, cumacjíncacun ngatsë rë xcusun xi tisahmi me. 18Tsimii sahmi rë xi cuatjin cjuatacun rë me xi chja me cjua rë Nina, ¿há xi nguñajacacun me ne?, o ¿há xi hacuiin nguñajacacun me ne?, ndastu cuenda xi cjua tsëhë Jesucristu ne, tijimachaya rë xuta. Vëhë xi jemu ndama ná.

19Hya xi ha cuatju cjuacjintacun naha ne, hacuaha ndaja cuma ná ta tsëhë xi ha hvë ta hya cuma tsejen xi tsajin jyë́ naha. Cuatjin cuma ta tsëhë xi tichjahyun rë Nina ngatsë naha, hacuaha tsëhë xi Hasen xi casua naja Jesucristu ne, cuisecoo ná. 20Jemu meje ná xi ngajñi rë yëjë ni xcusun xi sahme ne, tsajin mé xi sua sava ná. Hacuaha meje ná xi cumacjiin cacún ngajñi rë tu mé ni cjuacjintacun, cojo sa xi xuta ne, hatuxa sahmi jyë hnga me Jesucristu ngatsë naha, sa xi tsismi ná xutaxa rë ne, o sa tsajin ne, sa xi tsiquehen ná me. 21Peru jinguyëjë rë xi tejña cjuahñu ne, hatuxa meje sahme nguñajacacun yëjë ni hacutjin xi Jesucristu meje rë me. Hacuaha sa xi cueya ne, jemu ndaja tsahan. 22O sa xi cuitejña sa cjuahñu ne, xa xi sahme ngatsë rë Jesucristu ne, ndatjin cuetju. Vëhë xi hisca hveen ne, jarë xi hitsë sa chuya ná, ¿há xi cueya ne?, ¿há xi cuitejña cjuahñu? 23Cuma cuinújan ne, jemu chja sacuse ná jarë xcusun xi ndatjin. Jercu meje cjuë́ tjëngë Jesucristu ngajan hiscan tacun me ta, jemu sa ndaja tsahan xi cuatjin. 24Peru hitsë sa mameje rë xi cuitejña cjuahñu ngatsë nuju. 25Tsëhë xi cajnecacún tsëhë cjuatacun vëhë ne, vëhë xi hvë ta cuitejña sa cjuahñu. Cuitejña sa cojo nuju ngayujun ni ne, cojo sa xi cuisécoo nuju xi tuxaha sa cjuatacun nuju xi chutayun cjuachacun xi macjain naja, hacuaha hitsë sa ndaja cuma rë xahasen nuju tsëhë cjua vëhë. 26Hacuaha hya xi cuinduvá cuitejña nga cojo nuju ne, cuinújun ta jemu ndaja Jesucristu, ngatsë rë xi cavétju ndavaya.

27Nihñu yëjë ni hacutjin xi meje rë xi sahmi xuta xi ha macjain jain rë me cjua ndajyihi tsëhë Jesucristu. Cuatjin nihñu, cojo sa xi ndaja cjua sacu ná tsujun, ¿há xi cuinduvá tjëngë nuju?, o sa tsajin ne, ¿há xi tejñataha jingu sa ladu? Peru meje cumachaya ná xi ngayun ne, tjin tangun cjuatacun nuju, hacuaha visecuun xingun xi nújun tjun ngatsë rë cjua ndajyihi xi macjain naja. 28Hacuaha meje cumachaya ná xi ngayun ne, rcuun camahani tsëhë xuta xi sahmi nuju me condra. Xi cuatjin rcuun ne, cuma tsejen xi Nina ne, tacun jain me cojo nuju. Hacuaha cuma tsejen xi cuechu nixtin xi Nina ne, tsingatju me xuta xi cuacun jan xcun ndihi, peru ngayun ne, cuaxëtje nuju me. 29Nina ne, ndaja casahmi me cojo nuju xi hacuiin suvá xi cumacjain ni nuju Jesucristu ta hacuaha cuatjun cjuañihi ngatsë rë xi macjain nuju me. 30Titjun ne, cahyun cjuañihi xi cavátju camá. Quihndë ne, camachaya nga nuju xi ha cuanitjin ni tivátju tijima. Hacuaha ngayun ne, hacuanitjin ni tivatjun tijima quihndë.