Search form

Filipenses 2:7

7cahndë́ rë vëhë ne, cavejñaxin me cahndë́ rë me xcun Nina, hane casahmicuenda me xuta camá me ngu xuta sacuaha yaan, cojo sa xi sahmi me yëjë ni hacutjin cuitexa Nina me. Hya xi ha camá me xuta ne,