Search form

Filipenses 4

Tahan cjuasua yëjë ni nixtin ngatsë rë Nai naja

1Vëhë xi sacuatjin xi ha macjain nuju me xi matitjun tsajan tsan ne, cuatjin tangun cojo ngasunhndë nuju. Jercu meje cuinduvá tjëngë nuju tsan. Jemu ma sua rë xahasen naha ta, tsëhë xi ngayun ne, tivangun nduju cojo cjuatacun nuju xi macjain nuju Jesucristu.

2Quihndë ne, féhya nuju ngayun Evodia cojo ngayun Síntique nihñu favor ne, ngu tangun ni catama cjuatacun nuju cojo xingun, sacuatjin meje rë xi nihña ngayejen ni xi tsëhë me xi matitjun tsajan ngayaan. 3Hacuaha ngaye xi ndaja compañeru naha ngaye ne, nihñi favor ne, tisecuee rë na xi cuacun vë, xi cuijnetaha si xi tisahmi na cojo xicjin na. Ta na xi cuacun vë ne, jercu casahmi na cojo ná xa, hya xi catihin camachaya rë xuta cjua ndajyihi tsëhë Jesucristu. Hacuaha cojo cha Clemente cojo sa yahnga compañeru naha ne, cavisecoo ná me. Xuta xi cuacun vë ne, hatuxa sacú rë me cjuahñu xatsë ta, tsëhë xi ha tsëhë Nina me.

4Ndaja catama rë xahasen nuju ngatsë rë xi tjin tangun cjuatacun nuju cojo me xi matitjun tsajan. Cúya cuichjá nga cojo nuju, ndaja catama rë xahasen nuju. 5Meje rë xi cuma tsejen xi tjin nuju cjuandaja cojo yëjë ni xuta ta, tsëhë xi me xi matitjun tsajan ne, ha tacun xati xi cuinduva nga me. 6Ngajñi rë yëjë ni cjuacjintacun nuju ne, xi camacjiintacun. Tinújun cojo Nina hacuaha chjahyun rë me cjuandaja rë me. Hacuaha tuhun nacuechji rë me. Cuatjin meje rë xi tuhun cumachaya rë Nina tu mé ni xi meje nuju. 7Ngajan xi cjuajeya xi sua nuju Nina ne, vëhë cuetjo nuju, cojo sa xi cumacjiintacun, xi tjin tangun cjuatacun nuju cojo Jesucristu. Sacuaha cjuajeya xi sua nuju Nina jan ne, hisca vijniircun ndandaja ta, tsëhë xi jemu tu ndaja camahani cjuajeya vëhë.

Xcusun ndaja xi meje rë xi cuinchan cjuatacun naja

8Quihndë tsan ne, nihñu tangun cjuatacun nuju cojo cjuatacun xi cuicun vihi: cjuatacun xi cjuaquixi, cjuatacun xi chjaharcun rë, cjuatacun xi ndatjin, cjuatacun xi tyjahi, cjuatacun xi ndacun, cjuatacun xi chuya rë xuta ndaja. Cuma cuinújan ne, tu jarë ni cjuatacun xi jemu ndaja o sa xi hatuxa tjin chuva rë xi chjaharcun rë ne, vëhë nihñu tangun cjuatacun nuju cojo. 9Hacuaha nihñu yëjë ni hacutjin xi camá nuju hya xi cavicuyá nuju hacutjin meje rë xi nihñu. Peru hacuiin suvá cjua xi cachjá cojo nuju ta hacuaha cojo xcusun xi casahme ngajñi nuju ne, cojo vëhë meje rë xi nihñu. Hane cuatjin ne, Nina xi sua naja cjuajeya ne, tacun me cojo nuju.

Cjuatjo tsëhë xuta nandya Filipo xi cuma rë Pablo

10Ngatsë rë me xi matitjun tsajan ne, jercu ndama ná ta, handasa jemu cavatju nixtin ne, hindë cavuyun caningatuhuntacun nga ngatsë naha. Hacuiin hatuxa canichayun ná ta, cuenda xi casacuinyiin nuju hacutjin cuma xi cuisecun ná hisca quihndë. 11Hacuiin tichjá cojo nuju cuatjin ngatsë rë xi tjin mé xi ma chaja ná ta, ngahan ne, ha casacu ná chuva rë hacutjin cumangucacún cojo tu mé ni cjuacjintacun xi nduva. 12Sa yuma sa nchina ngahan ne, hatuxa mangucacún. ¿Há tjin xi sínë?, o ¿há tsajin xi sínë?; ¿há xi jercu tjin ná?, o ¿xi ma chaja ná?, tsimii sahmi rë ta ngahan ne, ha catuxaha cjuatacun naha xi cumangucacún cojo tu mé ni cjuacjintacun xi nduva. 13Scaa ná cojo tu mé ni cjuacjintacun ta, tsëhë xi Jesucristu ne, tisua ná me ngahñu. 14Peru, jemu ndaja canihñu xi cavisecun ná ngajñi rë cjuañihi xi tivátju tijima.

15Ngayun xuta nandya Filipo ne, ha hyun ta hya xi tjutjun casuá camachaya nuju cjua ndajyihi tsëhë Jesucristu hacuaha sehe cavétju tsëhë distritu Macedonia ne, hisca ngu yungun cavisecuaain ná cojo tujún hya. Suvun tutu xi cavisecun ná. 16Hacuaha hya xi tejñataha ngajan nandya Tesalónica ne, ngu jo ndiya ne, caningatjun tujún tsëhë cjuachaja xi tjin ná. 17Hacuiin jercu meje ná cjuandaja xi ningatjun ná ta xi hitsë sa meje ná ne, xi sacu nuju cjuandaja rë Nina ngatsë rë cjuandaja xi nihñu. 18Ha cafahántsa yëjë ni xi caningatjun ná cojo Epafrodito. Vëhë xi ha tjin ná yëjë ni xi mameje ná. Hisca vangui sa xi tjin ná. Cuatjo nuju vë ne, tangun cojo ngu cuatjo xi ndaja jne, xi vejñaa xcun ngasunscun. Hane Nina ne, fahatsja me cuatjo jan ta jemu chuya rë me tsëhë. 19Hacuaha Nina naja ne, tsëhë cjuanchina ndajyihi xi tjin rë me ne, hatuxa sua nuju me tu mé ni xi machaja nuju, ngayujun ni xi tjin tangun cjuatacun nuju cojo Jesucristu. 20Quihndë ne, catichja xuta ta Nina Nahmi naja ne, jercu ndaja camahani me yëjë ni nu yëjë ni nixtin. Cuatjin jain.

Cjua xi vijnetaha

21Yëjë ni xuta xi tjin tangun cjuatacun rë cojo Jesucristu ndyá ne, tuhun rë me nina naha. Hacuaha xingueen xi siu cojo ná nguehe ne, tsingatju me ngu nina nuju. 22Hacuaha cojo sa yëjë me xi tsëhë Nina, hisca cojo me xi siu ngajan ndava me xi matitjun camahani tsëhë xuta Roma ne, tsingatju me nina nuju.

23Cjuandaja rë Jesucristu, me xi matitjun tsajan ne, catejña cojo nuju.