Search form

Apocalipsis 1

Cjua tsëhë Jesucristu xi cafehecani chini rë Juan

1Cjua vihi ne, cjua tsëhë Jesucristu xi casua Nina cojo sa xi tsingacun Jesucristu xuta ladu rë me xcusun xi hatuxa sahmi ngujyë xi cuatjú. Cjua jan ne, ngu ángel cafehecani ná, ngahan xi hmí ná Juan, ngu mosu hndixahan rë me. 2Hane ngahan ne, tsinguíxë ta cjuaquixi yëjë xcusun xi cahvë hya, xcusun tsëhë cjua rë Nina cojo tsëhë cjuaquixi xi chja Jesucristu. 3Jemu ndaja tsëhë me xi cuichjasun me cjua rë xujun vihi, hacuaha jemu ndaja tsëhë me xi cuihndë me cuincha me xahasen rë me cjua xi camahindu xcun xujun vihi, tsëhë xi ha camá tiña nixtin xi cuma chihin cjua rë.

Cjua xi catsihindu Juan xi cafahatsja yatu yungun xi tjin ngajan Asia

4Ngahan Juan ne, tsihindú cjua vihi xi cjuahatsja yatu yungun xi tjin ngajan nangui Asia. Chjuhunntsun cjuandaja cjuajeya tsëhë Nina, me xi hacui, hacui ni me xi cavejña me hatsëë, hacuaha hacui ni me xi cuejña cuaha, hane cojo tsëhë Hasen rë me xi siu xcun me xi hacui sacuaha yatu hasen. 5Hacuaha cojo tsëhë Jesucristu, me xi má testigu cjuaquixi, me xi tjun tjun cavuya cjuahñu tsëhë ngajñi rë nima, me xi hacuaha matitjun tsëhë yëjë ni xuta xi matitjun tsëhë ngasunhndë, hane me xi hmucacun naja hacuaha cavaxëtje naja tsëhë jyë́ naja hya xi cavanga jni rë me xi cahme me. 6Hacuaha Jesucristu ne, casahmi me xi ngayaan ne, satë naja xi cuitexan ne, hacuaha cuma yaan sacuaha nahmi xi chjahancuendan Nina, Nina xi hacuaha má me nahmi rë me. Me vëhë ne, catimá jyë hnga me hacuaha catimá titjun me yëjë ni nu, yëjë ni nixtin. Cuatjin jain.

7¡Nutsujun, ta cuinduva me cojo yufí! Hacuaha yëjë ni tuxcun ne, scuëë rë me. Hisca cojo me xi cahndiin tsëhë me ne, scuëë rë me. Hane yëjë xuta tsëhë jimangu tjë rë xuta ngasunhndë ne, cuatju me cjuandusin ngatsë rë me. ¡Cuatjin cumá! ¡Cuatjin jain!

8Cuitjin chja Nina: “Ngahan sacuaha letra xi vetsihin cojo A ne, vijnetaha cojo zeta. Hacui ni ngahan xi ntsacu vetsihin. Ngahan xi tejña, hane ngahan xi vijnetaha. Cavéjña hatsëë, hacuaha cuéjña cuaha. Yëjë ni má sahme.”

Juan ne, cavutsejen me xi jyë hnga Jesucristu

9Ngahan Juan ne, xingun má ngahan, tangun satë naja cjuañihi, tangun nechan ngahma gubiernu hacuaha tangun caa naja ngatsë rë xi mangutacun cojo Jesús. Ngahan cavitejñataha ngu nandya xi hmí rë Patmos xi vetjucaa tsëhë ndachacun. Ngajan tejñataha ngatsë rë xi cachjá cjua rë Nina cojo tsëhë cjuaquixi xi chja Jesús. 10Hya xi camá ne, nixtin xi chjaharcun Nina ne, Hasen rë Nina ne, cavisehentë cjuatacun naha. Hora vëhë ni ne, tsëhë taha ngaxtun ne, cahndë ngu xta xi jemu hñu camahani nuhya rë, nuhya rë sacuaha xta rë tyjo 11hane cuitjin cachja:

―‍Ngahan sacuaha letra xi vetsihin cojo A ne, vijnetaha cojo zeta. Hacui ni ngahan xi ntsacu vetsihin ne, hacui ni ngahan xi vijnetaha. Chjehe ngu xtë xujun ne, nihndi xcusun xi tichutsijin hane sehe ningatjin catahatsja xuta yungun xi siu yatu nandya Asia xi cuicun vi: Efeso, cojo Esmirna, cojo Pérgamo, cojo Tiatira, cojo Sardis, cojo Filadelfia cojo Laodicea. ―‍Cuitjin cachja xta jan.

12Hya xi camá ne, cavuya xi scutséjen yo xi tichja cojo ná, peru xi tu cavuya ne, xi cahvë ni ne, yatu candeleru xi camá tsëhë oro. 13Hane vasencja rë candeleru jan ne, jiyajñi ngu xihin xi tsejen sacuaha Quihndi rë Xuta Jain. Yaja me ngu tsjian tjin të ni xi vechu hisca ntsacu me, hane tjihñucja hiscan ndanisin rë me cojo ngu pañu nduju camá cojo nachjun tsëhë oro. 14Hane rcu cojo tsjarcu me ne, tyava tsejen sacuaha tsejen tyava tsja rë chu tsánga o sacuaha tsejen hnchan xi vixu. Hane tuxcun me ne, tsejen sacuaha ndihi xi ña vitjen. 15Ntsacu me ne, seti sacuaha quicha sine xi catsicjë ndihi xutsë rë; hane xta rë ne, nuhya rë sacuaha xta rë nandan xi tjemu hñu vanga. 16Tsja xi ladu quixi ne, vahangui me yatu niñú. Hane tsëhë hntsua me ne, vetju ngu espada yuju xi vatë taha xcun cojo taha ngaxtun. Hane xcun ne, tsejen sacuaha tsuhi hya xi sua hasen cojo yëjë ni ngahñu rë.

17Ngajan xi ngahan ne, xi cahvë xcusun rë me ne, catícja taha ntsacu me sacuaha xi cahme ngahan. Ngajan xi cavisane me tsja me ladu quixi xcun yojo naha, sehe cachja me cojo ná cuitjin:

―‍Xi carcuiin. Ngahan xi ntsacu vetsihin ne, hacui ni ngahan xi vijnetaha. 18Ngahan, quicun ngahan. Cavéya, peru quihndë tacunntsa llavi tsëhë cjuaveya cojo tsëhë Hades, cahndë́ hiscan siu nima. 19Hindë ngaye ne, nihindi xcusun xi cahye vi cojo xcusun xi tijima quihndë cojo xcusun xi sehe cumá. 20Sacuaha yatu niñú xi cahye hntsa ladu quixi naha cojo yatu candeleru xi camá tsëhë oro jan ne, cuitjin vijne cjuatacun hma jan: yatu niñú jan ne, hacui ángel xi sua cumachaya rë xuta rë yatu yungun jan cjua rë Nina, hane yatu candeleru jan ne, hacui yatu yungun jan.