Search form

Apocalipsis 10

Ángel xi yaha xtë lihndi xujun

1Hya xi camá ne, ngajan cahvë ngu ángel xi hñu cjua, nduvajne tsëhë ngahnga tixtëcun rë yufí. Hacuaha ngu yejña cavindee rë rcu ángel jan. Xcun ne, seti sacuaha tsuhi; hane tyuhmi rë ne, tsejen sacuaha ngu ndihi hndë xi vitjen. 2Hane yahatsja ngu xtë lihndi xujun xi cavixinga. Hacuaha cavisane ntsacu quixi xcun ndachacun hane xi scun ne, xcun nangui quixí. 3Ángel jan ne, cajindaya cojo ngu xta hñu, hane nuhya rë sacuaha xi tsichan ngu chu xa. Hacuaha hora xi cajindaya ne, cachja xta rë yatu chuhun vatë. 4Hora xi cachja yatu chuhun jan ne, cavéjñacácun xi tsihindú cjua jan peru casahmee ta, cahndë ngu xta tsëhë ngahnga xi cachja cojo ná cuitjin:

―‍Caveni nihindi cjua rë yatu chuhun vë ta, cuiyujuhma cjua vë.

5Hya xi camá ne, ángel xi cahvë xi secun xcun ndachacun cojo xcun nangui quixí jan ne, catsiquijin tsja quixi ngahnga. 6Hane casua cjuaquixi rë hisca caveyanangui rë Nina xi tacun yëjë nu yëjë nixtin, me xi hacuaha catsicha rë ngahnga cojo yëjë ni xi tjin rë, cojo nangui cojo yëjë xi tjin rë, cojo ndachacun cojo yëjë xi tjin rë. Cuitjin cachja xi casua cjuaquixi rë:

―‍Vindeyaain sa rë ta, 7ha ndiya jiya nixtin xi suacuenda ángel xi má yatu. Hya tsijane tyjo rë ne, hane cumachihin cjua xi jiyahma rë Nina, cjua xi casua me camachaya rë profeta xi sahmi xa rë me.

8Hya xi camá ne, ngajan cahndë́ nga xta xi cachja tsëhë ngahnga cojo ná cuitjin:

―‍Tihin chjehe xujun lihndi xi tjin të jan tsëhë tsja ángel xi secun xcun ndachacun cojo xcun nangui quixí. ―‍Cuatjin cachja xta cojo ná.

9Vëhë xi cëjëtjëngë ángel hane cafehya rë xi catisua ná xujun lihndi jan. Hane cachja cojo ná cuitjin:

―‍Juhun, chjehe xini cjua rë cojo sa xi titehercui. Cjua jan ne, sahmi sa rë cahntsue, peru ntsove ne, sahmi haxi rë.

10Sehe cafaha xujun lihndi jan tsëhë tsja ángel, hane cajínë. Hane ntsuva ne, camá haxi rë sacuaha xi cajínë tsjen, peru xi cafë cajínë ne, cahntsua canangui naha ne, camahmu. 11Sehe cavuya cachja nga cojo ná cuitjin:

―‍Tjin xi cuinoje ngu ndiya nga ngatsë rë Nina. Cuinoje tsëhë xutacjín, xuta xi hacjahi hacjahi nación rë me, xuta xi hacjahi hne chja me, hacuaha cojo xuta xi hñu cjua me ngatsë rë xi vitexa me.