Search form

Apocalipsis 11:12

12Hya xi camá ne, me xi cavuya xta rë ne, cahndë me ngu xta hñu xi cachja tsëhë ngahnga cuitjin:

―‍Nduvun nuju nguehe.

Ngajan xi quijiniji me ngahnga ngajñi ngu yufí. Hane cavëë xuta xi chohovëë rë me ta quijiniji me.