Search form

Apocalipsis 11:18

18Xuta ne, choho hvë me yun,

peru cavechu nixtin xi macjan nuju cojo cjuahngatacun rë me.

Cafehe hora xi nihñu cuendun tsëhë nima.

Tuhun chjí rë me xi casahmi xa nuju sacuaha profeta,

sacuaha xuta nuju, sacuaha xutaxín xi faharcun me ñihi nuju.

Tuhun rë yëjë ni me, sa yehe sa langa me.

Hane me xi tsicjëya rë cojo xcusun rë ne, tuhun rë me xi cjueya me.