Search form

Apocalipsis 12:4

4Cojo ndetsihin chu ne cajavëjne chu ngu cahndë́ tsëhë jyan cahndë́ rë niñú rë ngahnga, hane cacandi chu nangui. Hane yë jan ne, cafaña vasen chu xcun chjuun xi ha hindëya tsin quihndi ran cojo sa xi tsinguijne jingu chu quihndi rë na hora xi tsin.