Search form

Apocalipsis 13

Yë xitsehen ne, casua chu ngahñu xi cjuahatsja chu chojyihi

1Hya xi camá ne, cavejña chu yë jan tjehen ndachacun, hane cahvë xi ngu chu chojyihi ne, tivetju chu tsëhë ndachacun. Të má ndyaja ru hacuaha yatu má rcu chu. Hane të corona seya xcun ndyaja ru. Hane jima ngu rcu chu ne, yaja ngu ñihi xi tsitjungui rë Nina. 2Chu chojyihi xi cahvë vë ne, sacuaha ngu xa hindu jyë cuatjin jyihi chu, peru ntsacu chu cojo tsja chu ne, sacuaha ntsacu cojo tsja chu oso; hane hntsua chu ne, sacuaha hntsua chu xa sine cjan rë. Hane yë jan ne, casua chu vë ngahñu ru cojo cahndë́ rcun rë chu, hacuaha casua xa rë chu. 3Hane ngu rcu chu jan ne, casacuhmu rë hane tsejen xi tsajin rqui rë, ta cueya. Peru cojo yëjë sa ne, camandaja. Hane jingujyë ni xuta ngasunhndë ne, jercu quijircun rë me xi camandaja. Hane cojo cjuasua tjengui me chu. 4Hane xuta ne, caticjan xcun me cafaharcu me chu yë jan ta, tsëhë xi casua yë cahndë́ xi vitexa chu. Hacuaha cafaharcun me chu chojyihi jan. Cuitjin cachja me tsëhë chu:

―‍Ndastu yo xi cuechu xi cumá sacuaha chu vi. Ndastu yo cuma scaanya cojo chu. ―‍Cuatjin cachja xuta tsëhë chu.

5Chu jan ne, casetaha ngu hntsua chu xi jemu cojo cjuaxta chja chu hacuaha tsitjungui ru Nina. Hane casacu ru cahndë́ xi cuitexa chu xcun xi yachan jo sá. 6Hane cavetsihin xi choho cachja chu tsëhë Nina, canchati chu tsëhë ñihi rë cojo tsëhë cahndë́ hiscan viyuju Nina, hane tsëhë yëjë sa me xi siu me ngahnga. 7Hane cafahaxa chu xi sahmi si chu cojo xuta xi tyjahi cjuatacun rë me cojo me xi ndaja cjuinduju me cojo Nina. Hane caa ru cjue chu xcun. Hacuaha cafaha xa chu xi cuitexa chu xuta rë yëjë ni tjë, yëjë nandya, yëjë hne cojo yëjë nangui. 8Hane jinguyëjë me xi viyuju me ngasunhndë ne, cafaharcun me chu. Yëjë ni me xi tsajin ñihi rë me xcun xujun rë Tsánga rë Nina xi hisca ntsacu cavetsihin ngasunhndë ne, cavejña xi cueya. Tsajin ñihi rë me jan ta, tsajin rë me ngahñu xatsë. Hane me vëhë cafaharcun me chu.

9Yo ngayun xi tjin nuju cjuasua xi cuinuhyun cjua vihi, ndaja tetuhunrcun. 10Me xi satë rë xi cuma me presu, cuatjin cumá. Me xi satë rë me xi cueya me cojo quicha, cuetjucaa jain. Jinguyëjë rë vëhë ne, mameje rë xi xuta xi macjain rë me Nina ne, cjuecani rë xi cumacjain sa rë me.

11Ngaxtun vëhë ne, cahvë nga ngu chu chojyihi, hane tivetju chu tsëhë nangui. Chu chojyihi xi majo ne, tjin jo ndyaja ru sacuaha tjin chu tsánga, peru chja chu sacuaha ngu yë jyë. 12Hane hacuaha cojo chu vëhë casatë rë chu ngahñu xi casatë rë chu xicjin cojo ñihi ru. Hane casahmi chu vë xi yëjë ni xuta xi siu ngasunhndë ne, cjuaharcun me chu chojyihi xi tjun jan, chu xi handasa cueya chu xi casacuhmu rë ne, camandaja. 13Hane cama casahmi chu vë cjuarcun yehe cojo seña. Casahmi chu xi cuixu ndihi tsëhë ngahnga, hane xuta ngasunhndë ne, cavutsejen me cjuarcun. 14Cuatjin cavindacha chu vë xuta ngasunhndë cojo cjuarcun xi cama casahmi chu ngatsë rë chu xi tjun. Hane cavitexa chu xi xuta ne, cuaxëtaha me ngu xcusun rë chu tjun jan xi casacuhmu rë cojo quicha peru cojo yëjë sa ne, quicun chu. Hane cuatjin casahmi me. 15Hane chu xi majo jan ne, casacu ru cahndë́ xi sua chu xta rë xcusun jan cojo sa xi cuma cuichja xcusun jan, hacuaha cuma sahmi xcusun jan xi cueya tu cutjin cjín me xi tsingatiin xi cjuarcun xcusun jan. 16Hane xcusun jan ne, casahmi ngujyë xi yëjë ni xuta ne, setaha ngu sellu tsja ladu quixi o sa xten me. Cuatjin casetaha rë xuta, sa quihndi, sa changá me, sa nchina, sa yuma me, sa xuta ndaya tjin o sa xi mosu hndixahan; yëjë ni me casetaha rë me. 17Hane chuva vëhë ne, sacuiin cahndë́ xteña hacuaha sacuiin cahndë́ cuatsë sa xi casetaain rë me sellu jan cojo ñihi rë chu chojyihi jan o cojo xqui rë letra rë ñihi ru.

18Cjuatacun vihi ne, tjin mé vijne, peru meje rë xi cuacjantaha me cjuatacun rë me ta cuitjin fi cjua: Catitsichuva me xqui rë chu jan ta, hatuxa xqui rë ngu xuta xihin. Hane xqui rë jan ne, jyan cientu cojo jyanchan jyun má.