Search form

Apocalipsis 13:1

Yë xitsehen ne, casua chu ngahñu xi cjuahatsja chu chojyihi

1Hya xi camá ne, cavejña chu yë jan tjehen ndachacun, hane cahvë xi ngu chu chojyihi ne, tivetju chu tsëhë ndachacun. Të má ndyaja ru hacuaha yatu má rcu chu. Hane të corona seya xcun ndyaja ru. Hane jima ngu rcu chu ne, yaja ngu ñihi xi tsitjungui rë Nina.