Search form

Apocalipsis 13:17

17Hane chuva vëhë ne, sacuiin cahndë́ xteña hacuaha sacuiin cahndë́ cuatsë sa xi casetaain rë me sellu jan cojo ñihi rë chu chojyihi jan o cojo xqui rë letra rë ñihi ru.