Search form

Apocalipsis 13:7

7Hane cafahaxa chu xi sahmi si chu cojo xuta xi tyjahi cjuatacun rë me cojo me xi ndaja cjuinduju me cojo Nina. Hane caa ru cjue chu xcun. Hacuaha cafaha xa chu xi cuitexa chu xuta rë yëjë ni tjë, yëjë nandya, yëjë hne cojo yëjë nangui.