Search form

Apocalipsis 14:15

15Ngajan xi cavetju nga ngu ángel tsëhë ndava Nina hane hñu cajindaya cojo ángel xi tacun xcun yufí jan. Cuitjin cachja:

―‍Chjuhun quicha nuju nangun ta, ha cavechu nixtin xi xtí ta, tsëhë xi camá quichji cosecha tsëhë ngasunhndë.