Search form

Apocalipsis 14:20

20Camatsyuhun hiscan xín hitsë tsëhë nandya, hane jemu cavetju jni hiscan camatsyuhun uva jan. Xi camiji jni ne, cavechutaha rë hiscan frenu rë chu naxin hacuaha cavanga ngu chuva rë jyan cientu cojo can kilómetro.