Search form

Apocalipsis 14:3

3Hane xuta jan ne, tisë me ngu sun xatsë xcun cahndë́ rcun rë Nina hacuaha xcun ñuju xcusun xi quicun cojo can ñuju xuta changá xi viyuju me ngajan. Hacuiin yëjë me xi tjin rë me cahndë́ xi cuma rë me sun jan ta, suvá ngu cientu cojo yachan ñuju mil me xi cuacun jan xi cachaha rë me tsëhë ngasunhndë, me vëhë cuma rë me.