Search form

Apocalipsis 15:5

5Hya xi camá xi cavatju vihi ne, cavutsejen nga ngahnga ne, hane tixaha hiscan cahndë́ rcun rë ndihya tsjian rë Nina hiscan hincha acuerdu xi camá cojo Nina.