Search form

Apocalipsis 16:12

12Hya xi camá ne, ángel xi má jyun ne, cavitsingaxten rë tyucu rë xcun ndajyë jyë xi hmí rë Eufrates. Ngajan xi nandan jan ne, caxiya hane camandaja ndiya rë cojo sa xi ma vatjucja rey xi nduva ladu vetjucaa tsuhi.