Search form

Apocalipsis 16:13

13Sehe cahvë jyan hasen tsehen xi cun sacuaha licuen, cavetju tsëhë hntsua chu yë jyë jan, tsëhë hntsua chu tjun cojo tsëhë hntsua chu ndacha.